Nieuwsarchief

Ook van Jou - een super project !

2 februari 2019

Stichting Ook van Jou zet zich in voor wonen in de toekomst.
Denk daarbij aan langer gezond thuis wonen, verminderde eenzaamheid, preventieve gezondheidzorg, gezonde voeding, korte ketens, aardgasvrij, CO2-neutraal. 
Het eerste project is in Huisduinen, een dorpje in de meest noord-westelijke punt van Noord-Holland. Dit project wordt samen met de gemeente Den Helder uitgevoerd. Uniek in dit project is ook de samenwerking met InHolland, de hogeschool in Alkmaar. InHolland zoekt de samenhang tussen hun diverse leerlijnen, zoals de leerlijnen Zorg en Electrotechniek, die samen domotica in Huisduinen onder de loep nemen.
Namens Ook van Jou zal ik de komende periode als coördinator van het project Huisduinen optreden. Voor mij is dit een geweldig project. Het raakt alle facetten van mijn werk en waarin ik ben geïnteresseerd. Ook van Jou is uniek. Zorg, techniek, duurzaamheid, sociaal bewustzijn en verantwoord ondernemen komen samen. En dit met slechts één doel: het welzijn van de lokale bevolking. Dit alles zal worden uitgevoerd samen met de bewoners. De stichting heet niet voor niets Ook van Jou.
Het enthousiasme voor dit schitterende project is groot. Huisduinen zal de eerste Nederlandse gemeenschap worden, die echt klaar is voor de toekomst. Ik prijs mij gelukkig dat ik aan de basis hiervan mag staan.

Woonhulp - een antwoord voor de zorg

17 juni 2018

De Zorg kampt al te lang met personeelstekort. Vele oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Gelukkig ontstaan er inmiddels meerdere initiatieven om tot oplossingen te komen.
Zelf ben ik, vanuit mijn ervaring op het gebied van arbeidsparticipatie, een voorstander van oplossingen die meerdere doelen dienen.
Woonhulp is hier een perfect voorbeeld van. Woonhulp is een branche-erkende opleiding op MBO-1 niveau zonder taal en rekenen. De deelnemers worden opgeleid tot assistent op een woning of bij een zorginstelling, waarbij zij de eenvoudige taken overnemen van het Zorgpersoneel op niveau 3 en 4.

Bij een van mijn klanten zijn wij het project Woonhulp onlangs opgestart.
Cliënten met een verstandelijke beperking worden hier opgeleid tot Woonhulp en gaan, na het behalen van hun diploma, werken als assistent in de ouderenzorg.
Sociaal gezien heeft dit proces vele voordelen:
- Voor de cliënten geeft dit een enorm gevoel van eigenwaarde en waardering.
- Voor het personeel in de ouderenzorg betekent dit minder werkdruk.
- Voor de ouderen betekent dit meer mogelijkheid tot aandacht.
- Voor alle betrokkenen betekent dit meer ruimte voor (werk)plezier en sociaal contact.

Het project Woonhulp kan natuurlijk ook worden ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze deelnemers volgen de opleiding en vinden een baan in de Zorg in het kader van de landelijke banenafspraak.
Ook dit proces heeft sociaal gezien meerdere voordelen:
- Voor de deelnemers betekent de opleiding de kans op een mooie baan.
- Openstaande vacatures kunnen worden ingevuld.
- Voor de werkgevers in de Zorg betekent dit het invullen van hun verplichting volgens de banenafspraak.
- Voor de uitkeringsinstantie betekent dit een financiële lastenverlichting.
- Voor het huidige personeel betekent het dat zij meer tijd krijgen om hun taken te verrichten.

Bovenstaande processen komen niet zomaar van de grond. Het gaat hier namelijk om een opleiding voor een doelgroep, voor wie het reguliere onderwijs niet altijd mogelijk is.
Samenwerking, een praktijkgerichte opleiding op maat, functiecreatie en een gedegen draagvlak zijn essentieel.
Ik hoop op een samenwerking tussen gemeenten, uwv en zorgorganisaties, waarbij het project Woonhulp breed ingezet kan worden.

www.prinsenstichting.nl

Een uniek Participatie concept

1 augustus 2017

Voor de Welzijnsinstelling Wonen Plus Welzijn heb ik een prachtig project mogen uitvoeren.
In opdracht van de gemeente Schagen zetten zij De Factorie op, een werkleerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om mensen van trede 1, 2 en 3 van de participatieladder via een uniek programma te brengen naar trede 4. Binnen trede 4 is men vervolgens in staat om zelfstandig vrijwilligerswerk te doen, of kan men doorstromen naar een opleiding bij het ROC of naar een re-integratiebedrijf voor een reguliere baan.
Doelgroepen voor dit project zijn:
- jongeren zonder diploma of werk
- mensen met een beperking
- mensen die heel lang uit het arbeidsproces zijn geweest
- mensen in een sociaal isolement

Het unieke binnen dit traject is, dat de deelnemers ondersteund worden door oudere vrijwilligers, die op deze wijze hun kennis en levenswijsheid willen overdragen. Dit maakt het traject betaalbaar en heeft een grote sociale meerwaarde.
De activiteiten die worden aangeleerd zijn zeer zorgvuldig gekozen en komen weer ten goede aan de mensen die, door het terugdringen van de zorgbudgetten, langer thuis blijven wonen en daar hulp bij nodig hebben.
Om de kwaliteit te waarborgen is er, naast de inhoudelijke begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, ook altijd professionele begeleiding vanuit Wonen Plus Welzijn. De deelnemers worden tevens bijgestaan in kwaliteiten rond communicatie en klantvriendelijkheid.

Alle voordelen van dit project op een rij:
- meer mensen uit de uitkering
- voorkomen van sociaal isolement
- meer jongeren met startkwalificatie
- betere kwaliteit van leven voor de deelnemers
- bevredigende daginvulling voor oudere vrijwilligers
- ondersteuning van thuiszorg en mantelzorgers
- minder kosten in de zorg
- kwalitatieve borging door professionele welzijnsorganisatie

Samen met de projectleider van Wonen Plus Welzijn heb ik eerst met veel plezier aan een zorgvuldig businessplan gewerkt en ik blijf als adviseur verbonden aan dit unieke concept.

www.wonenpluswelzijn.nl

Een mooi vervolg op ECAP

18 mei 2017

In het kader van het internationale ECAP project van de Milieudienst van Rijkswaterstaat komt er gelukkig toch een vervolg.
Ook al is de subsidie van budgethouder Rijkswaterstaat niet toereikend voor een verdere uitbreiding van het project, toch hebben wij een mogelijkheid gevonden om dit bijzondere programma voort te zetten.

Het ECAP project (European Clothing Action Plan) is een gezamenlijk project van Engeland, Denemarken en Nederland. Rijkswaterstaat heeft het onderdeel Fiber2Fiber op zich genomen en heeft in Nederland een aantal pilotpartners gezocht om kleding te verduurzamen. Het doel is om zoveel mogelijk gebruikte kleding te verwerken tot nieuwe kleding.
Vanwege mijn netwerk in zorg en welzijn is mij gevraagd om – in het kader van de pilot voor werkkleding - intermediair te zijn tussen de keten van producenten, van recycler tot atelier, en de uiteindelijke klant, de zorginstelling.
Een prachtig project waar ik tezamen met kledingleverancier Havep, het voormalige Koninklijke Van Puijenbroek, mooie resultaten zal kunnen bereiken.

Ketenpartners vanuit de productie en vertegenwoordigers van diverse zorginstellingen zijn onlangs bij elkaar geweest. Het enthousiasme is bijzonder groot en inmiddels wordt er gewerkt aan de eerste gerecyclede garens en stoffen, die geheel samengesteld worden volgens de wensen van de zorgpartners.
Ook aan de verdere verwerking is gedacht. Om de cirkel geheel rond te maken is het een productie-eis om de stoffen geheel recyclebaar te maken. Een echt cradle2cradle product dus.

Kleding Zorg wordt duurzaam

24 januari 2017

De afgelopen weken zijn we zeer druk geweest met het project ECAP - European Clothing Action Plan.
Dit is een Europees samenwerkingsverband om kleding duurzamer te maken en meer te recyclen.
Dit mooie project wordt in Nederland geïnitieerd door de Milieudienst van Rijkswaterstaat. En aan ons is hierbij gevraagd om de zorgsector nader te verbinden aan duurzame/gerecyclede bedrijfskleding.
Een prachtig initiatief met een potentie die zijn weerga niet kent. Denk maar eens aan de ruim 1.200.000 mensen die werken in de zorg. En dat is alleen nog maar in Nederland.

www.ecap.eu.com

Impact meten - Hot of Cool

2 oktober 2016

Het bepalen van de sociale impact is binnen enkele jaren niet meer weg te denken uit onze management rapportages. Iedereen zal ermee bezig gaan. Niet alleen de Social Enterprises. Data op dit gebied zal geld waard worden en aanbestedingen zullen er een belangrijk punt van maken. Impact is Hot.
Maar wanneer wordt het meten van impact Cool?
Dat is een heel ander verhaal.
Eerst even terug naar de definitie van impact: Impact is het verschil wat je maakt door een verandering. Zonder die verandering zou alles hetzelfde blijven. Bij het bepalen van het resultaat van die verandering, de kritische prestatie indicator (KPI), is het dus belangrijk om alle invloeden van buitenaf uit te sluiten. Standaard KPI’s zullen dus niet altijd voldoen.
Het meten van impact wordt Cool wanneer het maatwerk wordt. Wanneer je zelf precies de juiste KPI’s weet te bepalen. Dat kun je niet alleen. Belangrijk is om bij het definiëren van de te meten criteria de stakeholders, de belanghebbende partijen, te betrekken. Hoe specifieker de criteria, des te nauwkeuriger de gemeten impact en des te groter de waarde van de meting. Vervolgens kun je bepalen wat jouw organisatie nu echt toevoegt. Wat jouw impact is.
Nog een stap verder kun je gaan door jouw klant te stimuleren zijn interne impactmeting te doen. Hiermee kun je jouw waarde voor de klant vergroten. De klant kan namelijk intern, volgens zijn eigen criteria, de resultaten meten van jouw invloed op zijn organisatie. Wanneer je dit bij meerdere klanten kunt doen, zul je nog een beter beeld krijgen van je eigen toegevoegde waarde als bedrijf.
Dit zal zeker leiden tot kwaliteitsverbetering in de toekomst, van jouw eigen organisatie en ook die van jouw klanten. Cool !

Alle kleine beetjes helpen

9 augustus 2016

Gisteren was het mondiale Earth Overshoot Day. Terwijl we ons allemaal heel druk maken over verschrikkelijke zaken als terrorisme en mooie dingen als de Olympische Spelen, hebben we op 8 augustus alweer de grondstoffen opgemaakt die we wereldwijd voor 2016 ter beschikking hadden. Ze zijn op en we beginnen dus alvast aan de voorraden van jaren die nog moeten komen.

Iedereen moet daar natuurlijk mee doen wat hij wil. Zelf wil ik graag een klein beetje verschil proberen te maken. Vandaar dat ik samen met de mannen van Atlantis Handelshuis uit Den Helder een mooi, leuk en lekker en vooral gezond kerstpakket heb samengesteld.

Het doel erachter is dat wij iedereen kennis willen laten maken met gezonde producten. Goed voor onszelf, goed voor het milieu en goed tegen de overshoot in de komende jaren.

Alle kleine beetjes helpen !

Zie tab Kerstpakketten in de menubalk hierboven.

Zijn Keywords echt de Sleutel ?

20 juni 2016

De afgelopen week heb ik mij flink verdiept in het zoekmechanisme van Google. “Hoe kom je nu bovenaan?” Nu heeft dit onderwerp niet mijn allergrootste interesse, maar ik ben wel begonnen met het uitvoeren van een paar tips uit de zoekwoordenoptimalisatie (het woord alleen al). Immers zoals zovelen had ook ik het idee dat het een must was.
Vervolgens komt dan dat moment, dat je eens rustig gaat zitten en bedenkt wat je nu eigenlijk aan het doen bent: Ik was er dus voor aan het zorgen, dat mensen hopelijk mijn website gaan vinden in de verwachting dat zij mij dan misschien zouden gaan bellen???
Wie hield ik nu voor de gek ? Ik geloof daar dus helemaal niets van. Zeker niet in mijn werkomgeving. Waar blijft dan het kwaliteitsaspect, de motivatie en de gunfactor? Dat zijn toch juist de factoren waarop de klant baseert of hij met jou in zee gaat of niet. Dus mijn lijstje van keywords zoals MVO, Impactmeting, Gezondheid, Circulair ondernemen, Cradle tot Cradle, Afvalscheiding, Duurzaam inkopen, Footprint, Regionaal, Duurzaam, Samenwerken en Milieu doe ik maar weer weg.
Ik ga zoals altijd gewoon persoonlijk met mijn relaties in gesprek en overleg samen met hen, wat ik voor hun kan betekenen en waar ik hun organisatie kan versterken. Want dáár gaat het namelijk om.
Zoekwoorden zijn handig, maar ik houd mij toch liever bezig met de zaken waar het voor mij echt om draait.

Leuke Mensen !

30 mei 2016

Weet je wat mij de afgelopen periode is opgevallen? Ik ontmoet alleen nog maar leuke mensen. En dan ga je jezelf dus afvragen - dat doe ik in ieder geval wel - wat daar de reden van zou kunnen zijn. Ben ik zelf zo veranderd? Ach, Ik voel me de laatste tijd wel als een vis in het water, maar echt veranderd naar andere mensen ben ik volgens mij niet. Dan ligt het dus aan die andere mensen. Wat hebben deze mensen dan gemeen behalve het feit dat ik ze aardigvind ?
Er kan maar één goede reden zijn. Alle mensen, die ik momenteel ontmoet, zijn in meer of mindere mate bezig met samenwerking, pionieren, goede producten en gezond leven. Allemaal willen ze sámen iets opbouwen en niet een ander voor hun karretje spannen. Zij profiteren niet van de mensen om zich heen en staan eerlijk in het leven. En het meest belangrijk: hun ego is er één van normale proporties. Zij vinden zich niet beter dan een ander en respecteren de ander voor wie hij of zij is.
Mooi! Ik voel mij thuis bij deze mensen.

Dank jullie wel allemaal !

Rules and Regulations

13 mei 2016

Deze week was ik aanwezig bij een bijeenkomst over afvalverwerking in de zorg. Tijdens de uitstekende presentatie van Freek van Eijk over de wetgeving rond dit onderwerp, schoten mij flarden door het hoofd van een LP uit mijn jeugd van Graham Nash. In het nummer Chicago zingt hij het volgende: "Rules and regulations, who needs them. Open up the door".
Na al die jaren zijn deze woorden nog steeds zo toepasselijk. Alleen nu voor het milieu. (Ik besef dat ik slechts enkele zinnen uit het nummer heb onthouden en dat dit dus geheel uit het oorspronkelijke verband is gehaald.) We proberen heel enthousiast om de wereld te veranderen. Om het milieu weer een positieve boost te geven. "We can change the world", zingt Graham Nash in hetzelfde liedje. In Parijs heeft men eind 2015 een harde eis gesteld van een maximale temperatuurstijging van 2 graden.
Wanneer we belangrijke zaken daadwerkelijk willen veranderen, is de werkelijkheid echter weerbarstig. We lopen aan tegen regels die verandering in de weg staan, zo bleek wel uit de presentatie van Freek. Grote veranderingen en aanpassingen zijn alleen mogelijk na een lange weg door ambtelijke regelgeving.
Laten we dus niet meteen beginnen om te proberen wetten en regels te veranderen. Laten we van onderaf beginnen. Gewoon vanuit de dagelijkse praktijk. Babystapjes naar een beter milieu, met gezonde voeding en producten die hergebruikt kunnen worden. Minder afval en betere afvalscheiding en -verwerking. De regels volgen uiteindelijk vanzelf wel.
"Open up the door."

Duurzaamheid...
Een kwestie van Smaak

29 april 2016

Het klinkt een beetje raar dat je bij Duurzaamheid denkt aan Smaak. Misschien kun je het woord Smaak beter verwoorden als Voorkeur. Aspecten rond duurzame producten worden verschillend gewogen. Dat merk ik in het project van MVO-Nederland waar ik onlangs een praatstuk heb geschreven voor een bijeenkomst rond MVO inkoopvoorwaarden in de Zorg. Alleen in de werkgroep zelf kwamen al diverse voorkeuren naar voren. Meten we op basis van feiten uit LevensCyclusAnalyse van de producten en kijken we dus bijvoorbeeld naar CO2-uitstoot, energiegebruik of transport? Of geven we toch de voorkeur aan andere methoden van het wegen van de duurzaamheidsfactoren?
Ook bij het opzetten van de non-food productenlijn voor Atlantis Handelshuis ervaar ik de “kwestie van smaak”. De ene leverancier toont zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid door een uitgebreid intern duurzaamheidsprogramma met vele certificeringen. De andere leverancier is puur productgericht en verkoopt producten alleen wanneer het 100% cradle to cradle is.
Ook klanten vragen om verschillende reden om duurzaamheid. De ene klant wil graag dat zijn personeel daadwerkelijk ziet hoe het afval terugkomt in gerecyclede producten. De ander vindt regionale productie of lage CO2-uitstoot het meest belangrijk.
Er is geen ultieme oplossing. Wij blijven immers mensen. Gelukkig maar. Het feit dat we er over nadenken en er mee bezig zijn, is het meest belangrijk.


Atlantis Handelshuis wint
Heldcare 2016

17 april 2016

Atlantis Handelshuis wint Heldcare 2016 : "de meest veelbelovende Social Enterprise voor de Zorg"

Na acht weken keihard werken om beleid, toekomstvisie, organisatie en vooral ons maatschappelijk doel te verdedigen bij een zeer bekwame jury, werd Atlantis Handelshuis gisteren uit ruim 40 kandidaten verkozen tot meest belovende Social Enterprise 2016 voor de Zorg. Een prachtig resultaat en een kroon op het harde werken van ons ijzersterke team. Doorslaggevende reden van onze verkiezing was volgens de jury: “...de mate waarin Atlantis Handelshuis regionale gezonde voeding in de zorg introduceert op een wijze die nog niet bestaat. Daarmee realiseren zij financiële besparingen voor de zorginstelling en zorgen zij voor gezondere voeding voor patiënten en personeel. Bovendien creëren zij een directe afzetmarkt voor de lokale boeren, die niet meer eerst naar de veiling hoeven.” De regionale samenwerking brengt alleen al wat betreft transport en CO2-uitstoot een besparing van meer dan 80% met zich mee.
En ja, we hebben dus echt gewonnen !!!

Hoe Verspilling leidt tot Verrijking

2 april 2016

Werken aan duurzaamheid staat voor veel organisaties gelijk aan “duurder worden”. Dat wil men niet. Dus vanuit deze aanname volgt vaak de beslissing om plannen rond duurzaamheid “voorlopig” in de ijskast te plaatsen.
Jammer. En een gemiste kans. Want duurzaamheid hoeft helemaal niet te betekenen dat de kosten omhoog gaan. Dat is niet de bedoelde betekenis van DUURzaamheid.
Wel is het nodig om anders naar zaken te gaan kijken. Kort door de bocht: Aan te schaffen hoeveelheden worden niet bepaald op basis van eerder bestelde aantallen. Op de werkvloer vragen we hoeveel we ECHT NODIG hebben. Daar zit namelijk de juiste kennis. Deze informatie vergelijken we met ervaringscijfers en daarop nemen we onze maatregelen.
Een mooi voorbeeld van Verspilling naar Verrijking was de enorme hoeveelheid printpapier die door een grote organisatie jaarlijks werd gekocht. Door de hoeveelheid (en dus hoge kosten) was er geen ruimte in het budget om naar een duurzamer alternatief te kijken. Een analyse van de printertikken wees uit, dat er waarschijnlijk papier illegaal het terrein verliet. Een verder onderzoek wees uit dat de printer van het directiesecretariaat zeer veel prints produceerde. Het bleek dat dit voornamelijk de uitgebreide stukken voor de wekelijkse directievergadering betrof. De aanschaf van enkele tablets voor de directieleden en een verscherpte controle bij de poort maakte dat de overgang naar een duurzamer papiersoort financieel geen enkel probleem meer was.
Focus op verspilling maakt de overgang naar meer duurzame producten haalbaar. En dat met een dichte portemonnee. Dit noemen we Sociale Verrijking.

Daar gaan we voor Zorgen

16 maart 2016

Gisteren was ik op een zeer interessante bijeenkomst van MVO-Nederland. Daar verzamelden de zorgpartijen van Nederland en hun leveranciers zich, om samen verder te bouwen aan de circulaire economie. Doel hiervan is om het inkoopbeleid en de afvalverwerking van de grote zorginstellingen onder de loep te nemen en samen te kijken hoe we slimmer hiermee om kunnen gaan.
Wanneer we beseffen dat gastheer RadboudUMC 300.000.000 euro besteedt aan inkoop. Dan geeft een eenvoudige rekensom aan dat alleen de zorgbranche al de terugdringing van CO2 voor ons land kan realiseren, zoals dat onlangs in Parijs is besloten.
Als recent lid van MVO-Nederland kan ook Atlantis Handelshuis een belangrijke bijdrage leveren aan dit beoogde doel. Niet alleen kennen wij de zorgmarkt erg goed, maar ook kunnen wij een brug van kennis rond milieu aspecten bouwen tussen de verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen. Als neutrale partij hebben we geen belang rond de posities van de zorgorganisaties. De directie van Atlantis Handelshuis wordt immers door de aandeelhouders afgerekend op milieu en niet op de jaarlijkse omzet. Kennis delen en elkaar laten profiteren van voordelen die we samen voor het milieu kunnen behalen. Daar gaat het om.
Ik ben er trots op onderdeel te mogen zijn van Atlantis Handelshuis en voor hen de non-food productlijn op te mogen zetten. Samen met door onszelf geselecteerde leveranciers, die wij kiezen op basis van hun bijdrage aan een circulaire economie, met een zo laag mogelijk uitstoot van CO2.
Misschien leuk om te vermelden in dit kader: Onlangs heeft een renommeerd bureau een onderzoek gedaan naar het Atlantis Handelshuis op het gebied van impact op het milieu. Een van de positieve conclusies hieruit was, dat Atlantis door zijn regionale beleid 86% minder CO2 uitstoot produceert dan een gemiddelde collega groothandel in dezelfde branche.

Cradle to Cradle; de natuurlijke weg

20 februari 2016

Het was een mooie week.
Met Atlantis Handelshuis heb ik de overeenkomst bekrachtigd voor het opzetten van hun Non-Food productenlijn. Wij kijken hierbij niet zozeer naar merk of leverancier, maar naar een mix van producten, waarin zoveel mogelijk voldaan wordt aan de Cradle tot Cradle-principes:
- de producten zijn uit natuurlijk materiaal gemaakt
- de producten zijn biologisch herbruikbaar
(composteren) of technisch herbruikbaar (volledig
hergebruik zonder afval)
- de productie gebeurt onder gezonde arbeidsomstandigheden – fair trade, ook in Nederland
- bij de productie wordt gebruik gemaakt van natuurlijk energiebronnen (zon, wind, water)
- de producten en grondstoffen zijn zoveel mogelijk van regionale herkomst
- er is zo weinig mogelijk CO2-uitstoot tijdens het productieproces en het transport

Voor alle producten, zoals kantoorartikelen, sanitairartikelen, schoonmaakmiddelen en gebruiksvoorwerpen, komen wij met een systeem waarmee wij, voor onze klanten, de producten aantoonbaar vergelijken.
Het zal vervolgens eenvoudig zijn om het meest geschikte product te kiezen op basis van duurzaamheid en prijs.
Bij Cradle to Cradle staat de natuur als model, waarbij alles in de natuur opnieuw een doel krijgt. Een volledige cirkel.
Ik ga er met veel enthousiasme mee aan de slag en laat van mij horen met de resultaten.

www.atlantishandelshuis.nl

Samen sterk... Gezond in de Zorg

31 januari 2016

Deze week was ik uitgenodigd door Stichting Diverzio voor de opening van hun nieuwe pand. De stichting zet zich in om gezond eten en drinken beschikbaar te maken voor zorginstellingen. Daarbij moet het duurzaam zijn en vooral smakelijk.
Het werd een erg gezellige en heel interessante middag met proeverijen en goede sprekers.
Zoals altijd probeer ik een hoofdlijn uit zo’n happening te halen en deze middag was dat een uiterst eenvoudige serie feiten.
- de gezondheidzorg is erg duur
- minder patiënten en cliënten geeft minder kosten
- gezond, regionaal, vers en vooral lekker eten maakt een patiënt sneller gezond
En dan nog de positieve neveneffecten:
- de maaltijd is, naast het bezoek, het meest belangrijk voor een patiënt. Wanneer deze maaltijd vers en lekker is, zal de patiënt blijer en positiever zijn.
- Een positieve patiënt is sneller weer gezond
- Een blije patiënt is fijn voor het personeel, dat geeft meer werkplezier en dus minder ziekteverzuim
- de patiënt ziet dat vers eten goed is voor zijn gezondheid en neemt deze kennis mee naar huis. Daar is de kans groot dat hij ook gezonder gaat eten
- Mensen gaan gezonder leven en er is dus minder zorg nodig
- Verse, regionale ingrediënten zijn goed voor de locale economie. Welvaren zorgt voor minder zieke mensen. De regio versterkt zich.

Het klinkt misschien wat kort door de bocht en lost zeker niet geheel de huidige problematiek in de zorg op. Maar denk er maar eens over na en kijk naar de positieve effecten.
Diverzio heeft er zijn missie van gemaakt om ziekenhuizen en instellingen te helpen met het realiseren van gezonde, verse maaltijden met regionale producten. Door hun programma om verspilling van voedsel te verminderen, slagen hun huidige klanten er ook in om dit kostenneutraal te doen.
In de zaal zaten afgelopen week vertegenwoordigers van vele klanten van Diverzio. Hier maakte de Zorg een vuist. Dat voelde je gewoon.
Samen zijn zij sterk !

www.diverzio.nl


Riet en Water

16 januari 2016

De Chinezen delen de kennis van riet en van water al duizenden jaren.
Wanneer het eens tegenzit en zware stormen het riet doen buigen, dan zorgt de natuur altijd, dat het riet uiteindelijk weer overeind komt. Het knakt niet, maar is altijd flexibel.
Wanneer de stroom van water geblokkeerd wordt door een grote kei, zal het water altijd zijn weg eromheen zoeken om toch het uiteindelijke doel, de zee, te bereiken. Het water laat zich niet stoppen door een tegenslag maar zoekt altijd naar alternatieven.
Deze flexibiliteit van het riet en oplossingsgerichtheid van het water zijn de basis voor zakelijk succes. De toppers als Honda en W Mitchell hebben vaak grote tegenslagen gekend, zijn daar veel sterker weer uitgekomen en hebben daardoor enorme successen behaald. De biografieën staan er vol van.
Wat mij betreft mag het ook iets eenvoudiger. Gewoon een stukje flexibiliteit en samen positief kijken naar mogelijke oplossingen, met het uiteindelijke doel altijd helder voor ogen.
Dat zijn mijn Riet en Water.

Contradictio in terminis

2 januari 2016

Een lot wat ik draag vanuit mijn gymnasiumtijd, is dat er soms onverwacht kreten naar boven komen uit de diepe krochten van mijn geheugen.
Enkele dagen geleden had ik ook ook zo'n moment. Ik mocht op bezoek in Utrecht bij de Vegetarische Slager. Ja, daar heb je hem, de contradictio in terminis. Twee termen die samen gebruikt worden terwijl ze eigenlijk elkaar tegenspreken: vegetarische slager.
Maar ik zal heel eerlijk zijn. Wanneer ik het woord vegetarisch niet had geweten, had ik tijdens de proeverij aldaar, het idee gehad dat ik bij een gewone slager op bezoek was. Een heerlijke kipshoarma, stukjes kippendij en een lekkere hamburger werden ons aangeboden. Heerlijk vlees... Alleen het was gemaakt uit bonen, zaden, wortel en andere vegetarische ingrediënten. Een heerlijke smaak en geur en een perfecte bite. Ook om te zien was het niet van vlees te onderscheiden.
Niet voor niets dat vegetarische slager Jaap Korteweg, met zijn enthousiaste team, regelmatig in de prijzen valt.
Wanneer je beseft dat er voor elke kilo vlees zeven kilo vegetarisch veevoer nodig is, dan kun je wel bedenken wat het voor onze ecologische footprint betekent, wanneer wij ons af en toe verlekkeren aan het vegetarische alternatief voor vlees. Voor de smaak hoef je het zeker niet te laten.
Proef het zelf !
www.devegetarischeslager.nl

Shoppen? Of toch...?

21 december 2015

De overeenkomst tussen Kerstmis, de Bazaar in Beverwijk en Dubai.

Bovenstaande drie items lijken niets met elkaar te maken te hebben.
Toch zijn er belangrijke overeenkomsten.

Shoppen
Voor de shopaholics onder ons is de eerste overeenkomst nogal duidelijk. Alle winkeliers doen er voor de Kerst van alles aan om hun waren aan te prijzen. En voor velen van hen is het de periode waarin ze het jaar moeten goed maken.
De Beverwijkse bazaar is de grootste overdekte markt van Europa waar middenstanders vanuit de hele wereld hun waren proberen te verkopen.
En Dubai; ik mocht daar de afgelopen twee weken verblijven. Ja, dat is gewoon het Mekka voor iedereen die van winkelen houdt.

Of toch...
Maar is dit de belangrijkste overeenkomst tussen deze drie, of is er toch iets wat belangrijker is?
Het Kerstfeest staat in oorsprong voor "vrede op aarde", waarbij iedereen het goed met elkaar kan vinden, ongeacht cultuur of geloof. Ik kan uit ervaring twee plaatsen noemen, waar dat absoluut is gelukt.
Met enige regelmaat loop ik in het weekend een rondje op de Bazaar in Beverwijk, waar zowel de bezoekers als de winkeliers een smeltkroes vormen vanuit alle delen van de wereld. En bijna nooit zijn daar problemen tussen mensen uit verschillende culturen.
Dat zelfde geldt, al is het op een totaal andere schaal, voor Dubai. Uit alle delen van de wereld komen hier mensen samen om te werken of om te genieten van een heerlijke en vooral veilige vakantie. Meer dan 200 nationaliteiten en culturen gaan hier in perfecte harmonie met elkaar om.
Hier kunnen wij in onze eigen Kop van Noord-Holland een voorbeeld aan nemen. In Beverwijk en Dubai wordt de reden van het succes gezocht in het feit dat beiden vanuit niets konden beginnen, met strikte richtlijnen rond acceptatie en respect. Misschien kunnen ook wij elke dag proberen om telkens opnieuw vanuit niets met een schone lei te beginnen, zonder oordelen, met onderlinge acceptatie en respect.
Het zal de regio goed doen en zeker de kwaliteit van ons leven verbeteren.
Succes allemaal en alvast bedankt !


Atlantis ontdekt...

5 december 2015

Toen ik jong was, las ik veel over Atlantis. Een prachtige beschaving, hoge intelligentie, zuinig op hun bronnen en met veel aandacht voor de natuur. Ik wilde dat ik daar geboren was.
Nu, veel later, bij de start van mijn tweede carrière, heb ik mijn Atlantis eindelijk gevonden. Het Atlantis Handelshuis, met dezelfde kenmerken als waar ik vroeger over las. Alsof het zo moest zijn. Wij zijn een mooi samenwerkingsverband aangegaan, waarbij ik mede de filosofie van dit bedrijf uit mag dragen. Een prachtige invulling van een deel van mijn tijd. Gezondheid voor nu en voor de toekomst. Daar gaat het om bij de producten die het Atlantis Handelshuis verkoopt en bij de diensten die zij levert. Alles op maat, zoals de klant het wil, zolang het binnen de filosofie van Atlantis past. Dus goed voor het milieu, de regio versterkend, verse producten en gericht op een gezonde toekomst. Niet zo gek dat ik me hierbij zo thuis voel.
Zo levert Atlantis alles voor het Westfriesgasthuis (tik op youtube maar eens een van beide namen in) en wordt er momenteel gesproken met andere zorginstellingen in de regio. Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere producten, zoals schoonmaakmiddelen die volledig biologisch en afbreekbaar zijn en werkkleding geheel gemaakt uit plastic flessen.
Ik heb mijn Atlantis gelukkig ontdekt !

www.atlantishandelshuis.nl

Arbeidsethos... waar vind je het nog

22 november 2015

Toen ik als achttienjarige onbevangen van het gymnasium kwam, wilde ik graag gaan werken, 's avonds leren en zo snel mogelijk carrière maken.
Van dat laatste kun je je afvragen, of dat nu wel zo verstandig was, maar van de eerste twee zaken heb ik nooit spijt gehad. Mijn HBO heb ik evengoed wel gehaald en ik heb mijn jonge arbeidsjaren goed kunnen gebruiken om een uitstekende basis te leggen voor alles wat ik later heb mogen doen.

Arbeidsethos, het is er bij mijn eerste werkgever Casparie werkelijk bij me ingegoten: Hard werken en niet zeuren. De klant staat centraal. Goed luisteren naar wat de klant wil. We leveren dat... en nog een beetje meer. En dat alles met zoveel mogelijk kostenbeheersing. De opbrengst voor de klant vertaalt zich altijd weer terug naar jouw eigen opbrengst, ofwel in een volgende opdracht, ofwel in mond-op-mondreclame.
Het is zo kinderlijk eenvoudig, maar vergt tegelijk heel veel discipline om dat arbeidsethos te allen tijde hoog in het vaandel te houden. Een ander zeer belangrijk aspect van arbeidsethos, zo heb ik al vroeg geleerd, is loyaliteit. Loyaliteit naar alle kanten, naar de klant, naar je werkgever, maar ook naar jezelf. Ook jezelf mag je nooit verloochenen.
Nu ik de afgelopen weken deels voor Noorderkwartier werkte en deels voor mijzelf, heb ik heel goed beseft, hoe belangrijk deze professionele opvoeding voor mij is geweest. Nooit was er bij mij enige twijfel voor wie ik mij nu aan het inzetten was, voor mijzelf of voor Noorderkwartier. Dat geeft veel rust bij jezelf en veel vertrouwen bij de werkgever en de klanten.
Vanaf 1 januari 2016 zal ik 100% voor mijzelf werken en zijn mijn 14 jaren bij Noorderkwartier definitief ten einde. Fijn dat ik dit zo met mijn werkgever heb kunnen regelen, want er is genoeg voor mij te doen. Ik zie het zelf als waardering voor mijn inzet en voor mijn ouderwets arbeidsethos, waarvoor ik mijn eerste werkgever nog steeds heel dankbaar ben.


Hoezo... Uitdaging ?

6 november 2015

Afgelopen woensdag was ik op het gemeentehuis van Schagen voor een altijd gezellige en ook zeer nuttige bijeenkomst van de Adviescommissie van de Schager Uitdaging. De Adviescommissie bestaat uit Ben Blonk van de gemeente Schagen, Tineke de Schepper van het Regiuscollege,
Tom Ploeg van Woonzorggroep Samen en ikzelf namens Noorderkwartier. Met raad en daad
staan wij de stichting bij met sociaal maatschappelijk advies. Heel leuk om te doen.
Je krijgt er veel energie van.

Het doel van de Schager Uitdaging is om vrijwilligersorganisaties, zoals clubs en verenigingen, aan het bedrijfsleven te koppelen. Er wordt geprobeerd om, aan de hand van de vragen vanuit de vrijwilligersorganisaties, zo zorgvuldig mogelijk matches te maken met de bedrijven. Hier komt geen geld aan te pas, maar wel adviesuren, mankracht en materialen.
Enige voorbeelden: we hebben enkele verenigingen kunnen helpen met computers die bij een bedrijf over waren en we hebben kunnen zorgen voor benodigde opslag voor een toneelvereniging. Hiermee worden mensen heel erg blij en het geeft de ondernemers ontzettend veel voldoening. De dankbaarheid is altijd zeer groot. Daarnaast wordt er altijd veel aandacht aan besteed in de kranten en op social media.
Op de website www.schageruitdaging.nl (klik op onderstaand logo) staat precies hoe het allemaal werkt.
Daar staat ook informatie over de spullenbank en de cadeautjesbank. Hier kunnen bedrijven spullen brengen die ze over hebben. Deze spullen komen weer te goede aan de verenigingen. Er is enorm veel potentie om allerlei goede matches te maken.
Inmiddels hebben, in het eerste jaar van ons bestaan, vele verenigingen en clubs de weg naar de Schager Uitdaging al gevonden. Bij de ondernemers in de regio Schagen is het helaas iets minder bekend.
Daar gaan we natuurlijk iets aan doen. Ik wil vragen om deze blog met jouw netwerk te delen, zodat vele ondernemers de weg naar ons zullen vinden en de lokale verenigingen kunnen helpen.
Ik hoop dat dit ook jullie uitdaging wordt.
Bedankt allemaal !!!


Bedankt, Harry !!

30 oktober 2015

De titel van deze blog is geen slechte Sunweb-reclame en is ook zeker niet cynisch bedoeld.
Deze titel is een spontane gedachte die ik afgelopen vrijdag had, toen ik na een bedrijfsbezoek voor Noorderkwartier, het terrein van Sortiva in Alkmaar afreed. Op uitnodiging van algemeen manager Harry Zandbergen bracht ik een wederbezoek om het bedrijf Sortiva, het recyclebedrijf van De Huisvuilcentrale en GPGroot, beter te leren kennen.
Het was de tweede keer dat Harry en ik elkaar spraken. Je hebt dat wel eens met mensen dat je het gevoel hebt dat je ze al jaren goed kent, het gevolg van een sterk intuïtieve vorm van vertrouwen. Harry en ik hebben dat ook.
Ik wist zo goed als zeker dat vandaag het bezoek op de een of andere manier een vorm van meerwaarde voor ons beiden zou hebben. Harry en ik delen een aantal voor ons waardevolle passies. We vinden het belangrijk om maatschappelijk te ondernemen, we hebben iets met de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, we halen graag het beste uit mensen en dat alles doen we, managers die wij zijn, op een zeer zakelijke manier. Ik was dan ook niet verrast dat het werken van hoogopgeleide techneuten en wajongeren bij Sortiva hand in hand gaat. Dat er een goede sfeer is en dat jongeren de kans krijgen op een mooie carrière met een goede opleiding. Wel enorm verrast was ik door het maatschappelijk belang wat Sortiva als recyclebedrijf heeft. Tijdens een rondleiding door enorme bergen van alles wat mensen niet meer kunnen gebruiken, leerde ik dat al deze "onbruikbare" materialen op een ingenieuze manier gescheiden worden. zodat ze weer bruikbaar worden. En dat alles op een bedrijfsmatig zeer verantwoorde wijze. Naast de volautomatische scheidingsmethoden is er een complete ruimte ingericht voor het ontmantelen van computers en witgoed. Hier vinden een flink aantal wajongeren een prachtige job. Een autistisch collega had een aparte ruimte gekregen waar hij zich bezig hield met het refurbishen van computers.
Het enthousiasme van Harry had een zeer plezierig effect op mij en vol energie nam ik afscheid, mijn hoofd vol van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in optima forma.


Bedankt, Harry !!


Kennis delen & Verbinden

16 oktober 2015

Ruim een maand geleden ging mijn bedrijf JACK DUINEVELD live.
Een acuut medisch ongemak noodzaakte mij echter om de effectieve uitvoering een aantal weken uit te stellen. Gelukkig kan ik nu starten om mijn mooie plannen uit te werken. Mijn website is inmiddels ook in de lucht en ik nodig je uit om www.jackduineveld.nl te bezoeken.
Mijn visie op actuele regionale zaken en informatie over de bedrijven die ik met elkaar mag verbinden, zal ik vanaf nu hier op Linkedin gaan posten. Meer uitgebreid zal ik deze onderwerpen op mijn website bespreken. Op deze manier wil ik graag iedereen deelgenoot maken van de successen in onze regio, de Kop van Noord-Holland.


Wat ga ik doen?

9 augustus 2015

JACK DUINEVELD heeft het licht gezien en is inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Ik ga mij inzetten voor onze regio, de Kop van Noord-Holland. "Kennis delen & Verbinden", dat is wat ik ga doen. Op projectbasis ga ik mij inzetten op het gebied van onderwijs, arbeid, zorg en voeding.

"Waarom wil je dat en wat ga je dan precies doen?" vraagt mijn omgeving zich af. Twee logische vragen waar ik graag antwoord op geef.

Eerst het waarom. De afgelopen jaren heb ik diverse zaken gezien die me verbazen:
Waarom wordt de groente uit de regio bijvoorbeeld doorgedraaid, terwijl dezelfde groente uit het buitenland wordt ingevlogen?
Waarom werkt men in het onderwijs keihard, maar is er nog steeds geen ideale aansluiting met de regionale arbeidsmarkt?
Waarom werken de ambtenaren op de gemeentehuizen zich tegenwoordig rot, maar wordt het toch vaak niet gezien door de burger?
Waarom worden werkgevers nog steeds door veel te veel consulenten bezocht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst te krijgen?
Waarom blijven er prachtige plannen bij diverse organisaties op de plank liggen, omdat men door bezuinigingen gedwongen wordt om heel druk te zijn met reorganiseren?
Waarom zijn zoveel bedrijven nog steeds zo erg naar binnen gericht bezig, terwijl hun doelgroep van buitenaf toe moet kijken?

Ik weet dat dit beeld subjectief is en dat het geen algemene waarheden betreft, maar er blijft genoeg te winnen. Ik heb hierover een mening en ben nu eenmaal geen type om werkeloos toe te kijken. Dus ik heb besloten de handschoen op te pakken en mijn steentje bij te dragen door een stuk commercie te gaan doen in combinatie met een aantal projecten, zowel in opdracht, als in eigen initiatief.

Mijn manier van werken is inmiddels wel bekend en komt op het volgende neer:
- Werk klantgericht
- Luister naar de omgeving
- Blijf met beide benen op de grond

***Wens in vervulling

25 juli 2015

Een lang gekoesterde wens gaat binnenkort in vervulling. Mijn eigen bedrijf staat op het punt het licht te zien.
Het straalt al van binnenuit.
ik start in dit najaar in deeltijden en zal geleidelijk mijn uren bij Noorderkwartier in een jaar tijd afbouwen.
Wat ik precies ga doen, zal ik in het volgende bericht verder uitleggen. Ik verwacht in ieder geval een mooie bijdrage te kunnen leveren aan onze regio, de Kop van Noord-Holland.
Mijn onderneming zal gewoon JACK DUINEVELD gaan heten.

***