Recente Projecten

Prinsenstichting - 2019

Voor 2019 is mijn opdracht uitgebreid naar het vormgeven van Participatie binnen Prinsenstichting en het doorontwikkelen van de leerlijnen binnen de diverse dagbestedingslocaties. Het doel hiervan is om alle clienten de mogelijkheid te geven om zich optimaal te ontwikkelen volgens  hun eigen wensen en mogelijkheden.

Stichting Ook van Jou - 2018

De stichting Ook van Jou combineert diverse sociale onderwerpen om in samenwerking met bewoners een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te creëren.
Ook van Jou is uniek. Zorg, techniek, duurzaamheid, sociaal bewustzijn en verantwoord ondernemen komen samen. En dit met slechts één doel: het welzijn van de lokale bevolking. Dit alles wordt uitgevoerd samen met de bewoners. De stichting heet niet voor niets Ook van Jou.
Het eerste project is in Huisduinen, een dorpje in de meest noordwestelijke punt van Noord-Holland.
Ik ben gevraagd om het gehele project te coordineren in samenwerking met het stichtingsbestuur, gemeente Den Helder, hogeschool InHolland en vooral met de lokale bevolking.

RSWP - 2018

In de zomer ben ik in contact gekomen met RSWP, de stichting voor alle kwetsbare inwoners en mantelzorgers van Purmerend.
Zij ondervinden een tekort aan vrijwilligers en een groeiende noodzaak om de mantelzorgers op een juiste wijze te ondersteunen. Mijn inbreng is het helpen opstellen van een plan en een financiële onderbouwing om, in samenwerking met de gemeente Purmerend, een innovatieve oplossing voor deze vraagstelling te vinden.
Het plan ligt inmiddels bij de gemeente en het wachten is op de reactie.

Prinsenstichting - 2018

Een mooie nieuwe opdracht.
Mijn businessplan voor het participatie onderdeel van de Prinsenstichting, de stichting voor mensen met een verstandelijke beperking in Purmerend, is inmiddels goedgekeurd. Het contract is getekend voor de vervolgopdracht: de implementatie van dat plan.
De opdracht behelst het optimaliseren van de interne leer/werk organisatie met het doel mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Ook is er hierbij ruimte voor andere leer/werktrajecten, zoals voor vrijwilligers die mogelijk kunnen doorstromen naar een baan als woonhulp of als cliëntbegeleider.
Een fijne uitdaging dus, met een zeer enthousiast team.

Wonen Plus Welzijn - 2018

In december heb ik mijn businessplan en plan van aanpak afgerond voor De Factorie, een onderdeel van Wonen Plus Welzijn in Schagen. Zij kunnen hiermee zelfstandig verder onder de uitstekende leiding van projectleidster Corry Leijen. Mij is gevraagd beschikbaar te blijven voor advies waar nodig. Iets wat ik natuurlijk graag doe om bij dit mooie project betrokken te blijven.

Noorderkwartier - 2017

Voor Noorderkwartier, het ontwikkelbedrijf van de Kop van Noord-Holland, doe ik een project, door middel van klant- en marktonderzoek, ten behoeve van optimalisering van de activiteiten gericht op de toekomst van het Grafisch centrum van Noorderkwartier. Noorderkwartier heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beschutte werkplek te bieden en zo mogelijk op te leiden voor de reguliere arbeidsmarkt.

Prinsenstichting - 2017

Voor de Prinsenstichting, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Purmerend, werk ik - in nauwe samenwerking met de betrokkenen - aan een businesscase voor de komende jaren voor hun onlangs opgerichte werkbedrijf. De Prinsenstichting stimuleert haar cliënten om zich in te zetten voor de maatschappij.

Wonen Plus Welzijn - 2017

Voor Wonen Plus Welzijn, een welzijnsorganisatie in Schagen, heb ik mogen adviseren in het maken van een Business Plan voor hun werkleerbedrijf De Factorie. De Factorie helpt mensen uit hun sociale isolement, door hen te enthousiasmeren en op te leiden tot vrijwilliger. Dit wordt gedaan met inzet van ervaren vrijwillige senioren, die hierbij hun vergaarde kennis kunnen overdragen. De gemeente stimuleert hiermee de tegenprestatie bij mensen met een uitkering. De alleenwonende ouderen genieten van de inzet van de kandidaten en tevens betekent deze inzet een ontlasting voor de professionele zorg en de mantelzorgers. Het mes snijdt dus aan alle kanten.
Momenteel ben ik nog steeds actief als adviseur bij vervolgtrajecten.

NH Post - 2017

Voor NH Post, het regionale postbedrijf tussen Den Helder en Alkmaar, werk ik aan een businessmodel voor het optimaliseren van de samenwerking tussen NH Post en de postbedrijven van de regionale sociale werkvoorzieningen. NH Post heeft tot doel om post te bezorgen met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het businessmodel is het vergroten van de marktpositie door optimale samenwerking.