Recente Projecten

Prinsenstichting 2020

Ruim anderhalf jaar geleden ben ik door Prinsenstichting gevraagd om de directie te adviseren bij het laten groeien van hun leerwerkbedrijf in Purmerend tot het doel wat men voor zich zag. Het vervolgtraject was om participatie in de gehele organisatie meer gezicht te geven. Een interim contract van totaal twee jaar.
Er is veel gebeurd.
No Limits, zo heet het leerwerkbedrijf inmiddels, heeft zich ontwikkeld tot een leer-werkbedrijf met zo’n dertig leerlijnen en is verspreid over alle regio’s van de organisatie. No Limits is een begrip geworden, binnen en buiten Prinsenstichting.
Een grote verandering is ook de manier waarop er naar de kansen van cliënten wordt gekeken. De cliënt staat weer echt centraal en de nieuwe visie op participatie heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.
Er is tevens een mooie samenwerking ontstaan met collega-organisaties en instellingen, wat heeft geleid tot succesvolle gezamenlijke trajecten.
Een compliment is op zijn plaats voor alle medewerkers van Prinsenstichting, die stuk voor stuk door het vuur gaan voor het welzijn van hun cliënten.
Ik ben trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren om nog meer resultaat te realiseren voor zowel cliënt als medewerkers.
Er ontstaan weer lichtjes in de ogen. En daar word ik ook weer blij van.
 
De laatste periode van mijn contract zal ik vooral besteden aan een nog betere aansluiting op enerzijds het onderwijs en anderzijds het bedrijfsleven. En verder natuurlijk de borging van alle andere activiteiten, zodat Prinsenstichting met vertrouwen voort kan gaan op de ingeslagen weg.  
 
-----  QUOTES  -----
"Jack heeft No Limits, onze leer-werk en participatie afdeling, doorontwikkeld en op de kaart gezet. Een ondernemer met hart voor de zorg!"
Ineke Huibregtsen MBA, directeur Prinsenstichting

“Jack is voor ons een manager die goed luistert, mensen in hun kracht zet en ons helpt om op een andere manier naar zaken te kijken. Hij toont veel initiatief, geeft ons tegelijkertijd veel ruimte en we bereiken daardoor samen veel.”
COLLEGA’S PRINSENSTICHTING

Prinsenstichting - 2019

Voor 2019 is mijn opdracht uitgebreid naar het vormgeven van Participatie binnen Prinsenstichting en het doorontwikkelen van de leerlijnen binnen de diverse dagbestedingslocaties. Het doel hiervan is om alle clienten de mogelijkheid te geven om zich optimaal te ontwikkelen volgens  hun eigen wensen en mogelijkheden.

Stichting Ook van Jou - 2018

De stichting Ook van Jou combineert diverse sociale onderwerpen om in samenwerking met bewoners een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te creëren.
Ook van Jou is uniek. Zorg, techniek, duurzaamheid, sociaal bewustzijn en verantwoord ondernemen komen samen. En dit met slechts één doel: het welzijn van de lokale bevolking. Dit alles wordt uitgevoerd samen met de bewoners. De stichting heet niet voor niets Ook van Jou.
Het eerste project is in Huisduinen, een dorpje in de meest noordwestelijke punt van Noord-Holland.
Ik ben gevraagd om het gehele project te coordineren in samenwerking met het stichtingsbestuur, gemeente Den Helder, hogeschool InHolland en vooral met de lokale bevolking.

RSWP - 2018

In de zomer ben ik in contact gekomen met RSWP, de stichting voor alle kwetsbare inwoners en mantelzorgers van Purmerend.
Zij ondervinden een tekort aan vrijwilligers en een groeiende noodzaak om de mantelzorgers op een juiste wijze te ondersteunen. Mijn inbreng is het helpen opstellen van een plan en een financiële onderbouwing om, in samenwerking met de gemeente Purmerend, een innovatieve oplossing voor deze vraagstelling te vinden.
Het plan ligt inmiddels bij de gemeente en het wachten is op de reactie.

Prinsenstichting - 2018

Een mooie nieuwe opdracht.
Mijn businessplan voor het participatie onderdeel van de Prinsenstichting, de stichting voor mensen met een verstandelijke beperking in Purmerend, is inmiddels goedgekeurd. Het contract is getekend voor de vervolgopdracht: de implementatie van dat plan.
De opdracht behelst het optimaliseren van de interne leer/werk organisatie met het doel mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Ook is er hierbij ruimte voor andere leer/werktrajecten, zoals voor vrijwilligers die mogelijk kunnen doorstromen naar een baan als woonhulp of als cliëntbegeleider.
Een fijne uitdaging dus, met een zeer enthousiast team.

Wonen Plus Welzijn - 2018

In december heb ik mijn businessplan en plan van aanpak afgerond voor De Factorie, een onderdeel van Wonen Plus Welzijn in Schagen. Zij kunnen hiermee zelfstandig verder onder de uitstekende leiding van projectleidster Corry Leijen. Mij is gevraagd beschikbaar te blijven voor advies waar nodig. Iets wat ik natuurlijk graag doe om bij dit mooie project betrokken te blijven.

Noorderkwartier - 2017

Voor Noorderkwartier, het ontwikkelbedrijf van de Kop van Noord-Holland, doe ik een project, door middel van klant- en marktonderzoek, ten behoeve van optimalisering van de activiteiten gericht op de toekomst van het Grafisch centrum van Noorderkwartier. Noorderkwartier heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beschutte werkplek te bieden en zo mogelijk op te leiden voor de reguliere arbeidsmarkt.

Prinsenstichting - 2017

Voor de Prinsenstichting, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Purmerend, werk ik - in nauwe samenwerking met de betrokkenen - aan een businesscase voor de komende jaren voor hun onlangs opgerichte werkbedrijf. De Prinsenstichting stimuleert haar cliënten om zich in te zetten voor de maatschappij.

Wonen Plus Welzijn - 2017

Voor Wonen Plus Welzijn, een welzijnsorganisatie in Schagen, heb ik mogen adviseren in het maken van een Business Plan voor hun werkleerbedrijf De Factorie. De Factorie helpt mensen uit hun sociale isolement, door hen te enthousiasmeren en op te leiden tot vrijwilliger. Dit wordt gedaan met inzet van ervaren vrijwillige senioren, die hierbij hun vergaarde kennis kunnen overdragen. De gemeente stimuleert hiermee de tegenprestatie bij mensen met een uitkering. De alleenwonende ouderen genieten van de inzet van de kandidaten en tevens betekent deze inzet een ontlasting voor de professionele zorg en de mantelzorgers. Het mes snijdt dus aan alle kanten.
Momenteel ben ik nog steeds actief als adviseur bij vervolgtrajecten.

NH Post - 2017

Voor NH Post, het regionale postbedrijf tussen Den Helder en Alkmaar, werk ik aan een businessmodel voor het optimaliseren van de samenwerking tussen NH Post en de postbedrijven van de regionale sociale werkvoorzieningen. NH Post heeft tot doel om post te bezorgen met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het businessmodel is het vergroten van de marktpositie door optimale samenwerking.